Disclaimer

Zorgvuldigheid

Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. De eigenaars van deze site kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website of door het functioneren van deze website.

Sites van derden

Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Deze site heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt. De eigenaars van deze site achten zich niet verantwoordelijk voor hyperlinks die door leden zijn gedefinieerd in hun persoonlijk profiel, in het discussieforum of in welk ander deel van de site dan ook.

Auteursrecht

Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Niets op deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs-rechthebbende. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst, muziek(fragmenten) als beeldmateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact met ons opgenomen worden via de contactpagina. Deeplinking naar deze site is niet toegestaan.